ครูในโรงเรีบน

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

จำนวน ชาย 9 คน หญิง 15 คน รวมทั้งหมด 24 คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

นายสุรินทร์ ศิริวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นายภาวัช กันธวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา แก้วกองมา ครูผู้ช่วย

นางณัฎฐนิชา ขันตัน เจ้าพนักงานธุรการ

นางจริยาวดี พริ้งดี ครูธุรการ

นายธวัชชัย กันตี ครู (พนักงานงานราชการ)

นางสาวรัชนก เสพปันคำ ครูผู้ช่วย

นางสาวหยาดฝน สิงห์ทร ครูผู้ช่วย

นางสาววรชพร ปันยศ ครูผู้ช่วย

นางสาวดาววรักษ์ แก้ววอ ครูผู้ช่วย

นางดอกฝ้าย แสงสุวรรณ์ ครู (อัตราจ้าง)

นายบุญทอง ต๊ะมูล นักการภารโรง

นางสาวกิตติยา วงค์รินทร์ ครูผู้ช่วย

นายทวีศักดิ์ ธิมา ครูผู้ช่วย

นายวิรัตน์ ปานหมอก ครู ชำนาญการ

นางบัวเรียว จันที ครู ชำนาญการ

นายยุทธนา วงศ์ใหญ่ ครู

นายสาโรจน์ มาหมื่น ครู ชำนาญการ

นางภัทร์วดี ปัจจารี ครูผู้ช่วย

นางจารุวรรณ รัตนทวีชัยพร ครูผู้ช่วย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s